Obec totiž v současné době nabízí k prodeji čtyřiadvacet stavebních pozemků, které navazují na stávající novou zástavbu sedmi rodinných domů. Podle místostarosty Kejžlice Michala Vacka se jedná o klidnou lokalitu. Obec navíc garantuje kompletní zasíťování pozemků, a to do konce října 2015.

„Jde o projekt, který se připravuje už zhruba osm let, a to na základě poptávky na stavební pozemky v Kejžlici. Nabízené parcely jsou pak o rozlohách mezi 700 až 1100 metry čtverečními," uvedl Vacek.

Aktuálně jsou parcely vyměřeny a obec má veškerá stavební povolení. Jak řekl místostarosta, prozatím se zájemci o pozemky poptávají, jelikož nabídka na prodej byla zveřejněna teprve nedávno.

Dvě etapy prodeje

V první etapě prodeje, která se uskutečňuje letos od 25. dubna do 13. srpna do 12 hodin, je minimální nabídková cena za jeden metr čtvereční pozemku 350 korun. „Víme, že některé parcely jsou žádanější, a proto v první etapě řešíme prodej obálkovou metodou. To znamená, že zájemci posílají cenové nabídky, které mohou překročit minimální nabídkovou cenu 350 korun. V případě většího počtu zájemců o jednu parcelu ji získá ten, kdo nabídne nejvíce," vysvětlil místostarosta.

Druhá etapa prodeje je naplánována od 14. srpna. Od tohoto data jsou pozemky prodejné za 350 korun za jeden metr čtvereční. V tomto případě pořadí zájemců o parcelu bude určeno podle zaplacených rezervací na účet obce.

Mezi požadavky na výstavbu rodinných domů patří určení maximální výšky hřebene (hrany) střechy, která má nad úrovní terénu činit devět metrů. Tvar střechy má být šikmý – sedlový či valbový včetně odvozených. Podmínkou je také výstavba a kolaudace rodinných domů do konce roku 2019.

Vzhledem k tomu, že v Kejžlici se nyní bude budovat splašková kanalizace včetně čističky odpadních vod, tak budoucí rodinné domy v této lokalitě nebudou muset mít vlastní domovní čističky.

Starosta Kejžlice Václav Zástěra podotkl, že pro obec je příprava parcel velkou investicí, která ji odhadem vyjde na deset až dvanáct miliónů korun. Nicméně i přes to se prý pokusí inženýrské sítě, které budou budovat postupně, zafinancovat z vlastních prostředků. „Z krátkodobého hlediska sice je tato investice pro obec ztrátová, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o výhodnou investici, protože parcely sem přilákají nové obyvatele," uzavřel Zástěra.

Aneta Slavíková