Návštěvníci programu v kapli svatého Kříže mohli dokonce slyšet autentické vyprávění na zmíněné smutné téma. „Speciální poděkování patří paní Jarmile Davidové, která promluvila o své zkušenosti s úmrtím vlastního dítěte," připomněla ředitelka Oblastní charity Pelhřimov Martina Kábelová.

Právě pelhřimovská charita se na pořádání akce v kapli spolu s Dlouhou cestou podílela. Na setkání promluvil také pelhřimovský vikář Vítězslav Holý.

Na zajištění se pak podílely pelhřimovská základní umělecká škola, Billa, Nová tiskárna a Kulturní zařízení města Pelhřimova.