Uskuteční se tam totiž další ročník Všestranné zkoušky ohařů O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina. Po slavnostním zahájení soutěže, které se uskuteční na nádvoří zámku v Kamenici nad Lipou, se účastníci a organizátoři akce přemístí do nedaleké honitby Johanka, kde se uskuteční oba zkouškové dny.

„V sobotu budou vůdci se svými psy pracovat na poli a ve vodě. V neděli pak budou jednotlivé úkoly probíhat v lese,“ informoval správce zkoušek Jiří Pauk.

Všestranné zkoušky ohařů, která se koná za finanční podpory Kraje Vysočina, by se mělo zúčastnit 12 soutěžících. Myslivecký spolek Kamenice nad Lipou již několikrát uspořádalo ve spolupráci s okresním mysliveckým spolkem (OMS) Pelhřimov Všestranné zkoušky ohařů a Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen.

„Pro dobrý průběh Všestranných zkoušek ohařů v září 2019 jsme připraveni opět udělat ve spolupráci s OMS Pelhřimov a mysliveckým spolkem Johanka maximum a přejeme si, aby u nás opět předvedli své lovecké psy tak ukáznění vůdci, jako v minulosti,“ řekl Pavel Šindelář, předseda MS Kamenice nad Lipou.