Celkem třináct soutěžících se utkalo hned v několika kategoriích. Účastníci tak orali s dvou a tříradličným jednostranným klasickým pluhem, dvou a tříradličným otočným oboustranným pluhem, čtyř a víceradličným pluhem a s historickou technikou.

Nejlepšími oráči, kteří nasbírali největší počet bodů ve vyjmenovaných kategoriích, jsou Tomáš Müller, Karel Mach, Martin Svoboda a Antonín Nevídal. Rozhodčí u výkonů soutěžících hodnotili rovnost brázdy, její hloubku, překryv jednotlivých brázd, rozorávku a závěrečnou brázdu. „Soutěžili studenti naší školy a také studenti ze střední školy v Bystřici nad Pernštejnem a Čáslavi. Jinak přijeli i lidé, kteří jsou buď našimi absolventy nebo jsou to lidé, kteří si to chtěli vyzkoušet,“ řekl ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov Pavel Hlaváček.