Vedení města Kamenice nad Lipou totiž objednalo hydrogeologický průzkum, který v lokalitě Jestřábí vrch nad úpravnou vody u nedaleké Johanky zprostředkuje společnost Glaukos Tábor. „Snažíme se myslet do budoucna. Navíc spotřeba vody se i trochu zvýšila tím, že místní pivovar nemá svůj vodní zdroj a používá ten městský. Letos ještě budeme prodlužovat vodovod na část místní části Vodná, takže tím se také o něco zvýší spotřeba vody. S ohledem na tyto faktory jsme se tedy rozhodli hledat další vodní zdroje,“ vysvětlil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Zmíněná společnost tak vytipovala celkem šest míst, kde vybuduje zkušební vrty a zároveň provede hydrodynamické zkoušky, kterými ověří vydatnost a kvalitu vody. „Jde o prostor, který se nachází mezi sádkami společnosti BioFish na Johance a Antonkou, kde je převážně lesní porost. Doufáme, že tam najdeme dostatečné množství vody, které by doplnilo vodní zdroje stávajícího vodovodu pro naše město,“ řekl Jaromír Pařík.

Samotnému hydrogeologickému průzkumu, který se uskuteční v průběhu jarních měsíců, předcházel předběžný průzkum, který odborníci provedli prostřednictvím historických mapových podkladů.

Na základě průzkumu, vzorků a konečného vyhodnocení bude jasné, zda je navrhovaná lokalita vhodná k vybudování svodného potrubí k úpravně vody a napojení do přívodního řádu vodovodu Kamenice. „Tato lokalita by byla vhodná i z toho důvodu, že pokud by to tady vyšlo a byly tu dobré vodní zdroje, tak to bude nejblíž k napojení na stávající trasu, která vede do kamenických vodojemů,“ poznamenal kamenický starosta.

Hydrogeologický průzkum, který může odhalit kvalitní vodní zdroje v okolí Kamenice nad Lipou, vyjde předběžně na jeden milion 900 tisíc korun. „Současně s tím jsme zpracovali a podali žádost na ministerstvo zemědělství o dotaci, takže doufáme, že část nákladů na průzkum pokryje právě dotace,“ doplnil Pařík.