Místní lidé i hosté se sešli na ozvučeném prostranství v atraktivním prostředí hradu. Nechyběly stánky s občerstvením a zájemci si také v prostorách hradu mohli prohlédnout prezentaci obce, spolků i místního zemědělského družstva.

Po vystoupení kapely Přespolanka, pacovských mažoretek a pěveckého sboru Slavík následovalo vyvrcholení programu v podobě představení a požehnání znaku a praporu. Místní hasiči oba symboly za zvuku fanfár Pelhřimovského žesťového kvarteta snesli po schodech z hradu a umístili do stojanů.

Víc než podhradí
Starosta František Hofman v proslovu zmínil, že obec sice kdysi vznikla jako podhradí a dnes ji těší zájem turistů o hrad, ale zároveň žije vlastním životem a také sama ze svého rozpočtu vylepšuje turistům zázemí například v podobě parkoviště či nového přechodu pro chodce.

Obec má štěstí, že v jejím zastupitelstvu působí Jan Tomášek, knihovník, kurátor a dokumentátor pelhřimovského muzea – což je zároveň instituce, která jako svou pobočku od roku 2011 spravuje také hrad Kámen. Návrh obecního znaku vypracoval právě on, profesionální grafickou podobu mu pak dal František Kubík.

Jan Tomášek přítomným vyložil symboliku znaku. Stříbrné meče v červeném poli připomínají rod Tluksů, kterému hrad patřil ve 14. a začátkem 15. století. Zlatá polovice koně v modrém poli zastupuje rod Malovců, který hrad vlastnil do 18. století – navíc Jan Kryštof Malovec provedl jeho zásadní přestavbu do raně barokní podoby.

V dolní části je stylizovaná kresba hradu jako dominanty obce a celý znak rozděluje zlaté břevno, odkazující k těžbě zlata v polovině 14. století – ostatně nedaleká obec se dodnes jmenuje Zlátenka.

„Tyto symboly jsou tu pro nás a naše potomky, proto si myslím, že bychom k nim měli přistupovat s úctou," řekl mimo jiné Tomášek.

Ředitel pelhřimovské pobočky Muzea Vysočiny Ondřej Hájek povzbudil místní obyvatele, aby symboly „nesli hrdě, čestně a statečně" a aby sloužily k tomu, na co má obec právo a čeho chce dosáhnout.

Europoslanec Ivo Strejček zmínil, že na internetu našel jen tři obce s názvem Kámen na světě, z toho dvě v cizině. V té chvíli mu ale někteří přítomní nesouhlasně dali najevo, že existuje i třeba Kámen u Havlíčkova Brodu.

„Symboly mají i duchovní význam. Představují vládnutí a moc, ale projevem této vlády a moci je jednota, svornost, spravedlivost, spolehlivost a statečnost. Symboly jsou záštitou, která ochraňuje a jistí. Kéž jsou pro vás požehnáním," řekl černovický farář Jan Poul a symboly požehnal.

„I když tu pan starosta nežije zas tolik let, udělal pro obec hodně a dost se snaží. Nový znak se nám líbí," řekla po požehnání místní obyvatelka Martina Zadražilová. Její malé dceři se pak z programu nejvíce líbily mažoretky z Pacova.

„Je to kvalitně vypracovaný symbol obce," souhlasil i pan Jiří, který – stejně jako další místní hasiči podílející se na organizaci akce – už měl v klopě uniformy odznáček s novým znakem.

Po slavnostním aktu byly pro návštěvníky ještě přichystané večerní prohlídky hradu a také ohňová show.

Na obecním úřadu už prapor visel ten den a podle starosty se znak objeví na razítkách, webu i pohlednicích.

Obec nejvíc trápí dopravní zatížení, stavba obchvatu je ale zatím v nedohlednu.