Zastupitelstvo obce Kámen se rozhodlo vytvořit pro rorýse nová útočiště. „Nakoupili jsme budky,“ informoval starosta Kámena František Hofman. „Je to pět dvoubudek, takže jsou vhodné pro deset párů,“ upřesnil množství Hofman.

Podle odhadů pod střechou kaple obvykle přebývá zhruba sedm rorýsích párů. „Stejně jako na hradě zde na kapli hnízdí už léta,“ podotkla Zlata Vobinušková, členka kámenského zastupitelstva.

Celkovou opravu kaple Penny Marie Bolestné realizuje přímo Kraj Vysočina, který kapli po vyřešení majetkových poměrů přijal do vlastnictví a svěřil do správy Muzea Vysočiny Pelhřimov. Zajištění i instalaci nových budek pro rorýse si vzala na starost obec.

„Přestavba kaple je opravdu rozsáhlá a financovat ji bude kraj. Pokud jde o budky, více to spěchá. Bylo nutné vše uhradit již nyní, aby bylo možné budky v co nejbližší době instalovat,“ vysvětlil Hofman. „Získat takto rychle peníze od kraje by bylo asi složitější, proto jsme se tady na zastupitelstvu rozhodli, že tuto položku uhradíme my,“ přiblížil starosta.

Nová místa, kde mohou rorýsi zahnízdit, se objeví v bezprostředním blízkost kaple. „Nové budky budeme instalovat na budovu místní mateřské školy, jelikož je v sousedství kaple Panny Marie Bolestné. Doufáme tedy, že se přesídlení rorýsů podaří, a my tak napomůžeme dobré věci,“ dodala Vobinušková.

Kdy přesně k samotné instalaci dojde, zatím jasné není. „Bude záležet na tom, jak se nám podaří sehnat vysokozdvižnou plošinu. V každém případě to ale do konce dubna musíme udělat,“ zdůraznil Hofman. Jak Vobinušková podotkla, rorýsi do Kámena obvykle přilétají v polovině května. 

Součástí vytvoření nových míst pro rorýse, bude také zakrytí hnízd původních. „Mámě v plánu obejít kapli a za pomoci plošiny zavěsit, asi na okapy, plašiče,“ sdělil Hofman s tím, že podrobnosti budou teprve upřesňovat.

Jestli bude přestěhování rorýsů úspěšné, plánují v Kámeně kontrolovat. „Máme tu experta přes biologii, který to určitě bude hlídat,“ usmál se Hofman.

Jak se Kámenským jejich snažení povede, bude ale jasné až v průběhu roku. „Zatím je to ve hvězdách. Rorýsi doposud hnízdili pod střechou kaple a ta střecha se bude sundávat až během roku. Je tedy otázka, zda se nám povede nějakým způsobem dostatečně zakrýt ta stará hnízda,“ poznamenal Hofman.

Výstavba nových rorýsích budek není první akcí, kterou Kámen pro živočichy organizuje. V minulosti zde například úspěšně opravili spadlé čapí hnízdo, ve kterém čápi opět zahnízdili.