„Žádáme všechny odběratele vody, aby až do odvolání šetřili pitnou vodou a nepoužívali ji na zalévání, mytí aut a napouštění bazénů,“ zdůraznil starosta Kaliště Pavel Kutiš na webových stránkách obce.

Zvýšený odběr vody by totiž mohl ohrozit dostatek vody pro ostatní odběratele.

Podobné sdělení se objevilo i na webu obce Sedlice. Zde vedení obce nabádá občany, kteří plánují napouštět zahradní bazény, aby předem o svém záměru informovali správce tamního vodojemu.