Velké množství penzionů či statků v regionu má v nabídce svých služeb právě i vyjížďky na těchto statných zvířatech a na mnoha akcích se na nich zdarma mohou projíždět hlavně děti.

Jízdáren a jezdeckých klubů je tu tolik, že na prstech obou rukou byste je nespočítali. Kde se však naučit na koni správně jezdit, naučit se umět se o zvíře postarat nebo ho využít k léčení nemocných lidí? Tak třeba v Humpolci na České zemědělské akademii. Zřizovatelem této střední školy je Kraj Vysočina.
Jezdec a chovatel koní, tak se nazývá tříletý obor, jehož absolventi obdrží výuční list. Je určen pro dívky i chlapce, ale se zástupci mužského pohlaví se tam zas až tak často nepotkáte. „Obecně se na obory se zaměřením na koně hlásí většinou děvčata," uvedl ředitel školy Otakar Březina.

Studenti získají potřebné teoretické znalosti, ale také budou umět ošetřovat jednotlivé kategorie koní, sledovat jejich růst a vývin, odchovávat hříbata, připravovat a uskladňovat vhodná krmiva, obsluhovat technická zařízení ve stájích či rozpoznávat příznaky onemocnění.

Dále se tam také učí pečovat o zdraví koní, připravovat sportovní a tažné koně pro pracovní využití, orientovat se v pravidlech jezdeckého sportu nebo ovládat jízdu na koni a se spřežením.

Kromě výše zmíněného je náplní studia výuka předmětu myslivost. „I některá děvčata využívají možnosti udělat si z myslivosti zkoušku," podotkl Březina s tím, že si ji mohou udělat studenti různých oborů. Všichni také mohou využít možnosti udělat si další kurzy či zkoušky, například autoškolu na osobní automobil i na traktor.

Široké uplatnění

Ti, kteří se po ukončení studia budou chtít věnovat profesi, na kterou se tři roky připravovali, najdou uplatnění například v zemědělství, v lesních závodech nebo v podnicích s potažní dopravou. Mohou pracovat jako jezdci, cvičitelé či trenéři, průvodci na koních při agroturistice, ve sportovních klubech a jízdárnách a v neposlední řadě také u jízdní policie.

Část absolventů učňovského oboru přechází do oborů s maturitou, podle ředitele školy je to asi pětina. Většina vystudovaných zůstává v oboru i v budoucnu, zvláště pak proto, že do školy už nastupují se zájmem o koně a se zkušenostmi, které nabyli v různých jezdeckých klubech.
Ročně pro zájemce o tento obor otevírají jednu třídu. „Rozumně naplněná třída je kolem pětadvaceti žáků, ale poslední dobou se jich hlásí méně, takže určitě nejsme přeplnění," řekl Březina.

Do Humpolce ale nechodí studovat obor pouze místní nebo mládež z Humpolecka. Poměrně velký počet studentů je totiž ubytovaný v domově mládeže, který ke škole patří, protože dojíždět každý den z větší dálky by se studentům nevyplatilo. Praktická výuka probíhá na školním statku, který se nachází na druhém konci města, asi dva kilometry od školy. „Tam je zhruba čtyřicet koní, které při výuce využíváme," informoval Březina.

Učí se i matematiku

Kromě praktických předmětů, které žáky podle ředitele školy baví mnohem víc, se i budoucí jezdci a chovatelé učí všeobecně vzdělávacím předmětům, jako je český jazyk či matematika. Tento typ předmětů včetně tělocviku tvoří asi třetinu náplně výuky. Zbytek jsou předměty odborné.
Nepovinným předmětem je hiporehabilitace, kterou začali vyučovat v Humpolci před dvěma lety, a to proto, aby se zlepšily vyhlídky na uplatnění absolventů na trhu práce. Hiporehabilitace je zastřešující pojem pro léčebné aktivity spojené s využitím koní, a to jednak při léčbě pohybových poruch, ale také v oblasti psychoterapie a při sportu handicapovaných v pa᠆rajezdectví.

Žáci se v předmětu mimo jiné naučí správně vybrat a připravit koně pro terapeutické účely, učí se budovat vztah člověka a koně a jsou seznámeni s organizacemi, které se zabývají léčebným ježděním. Předmět se zabývá dále charakteristikou nejčastějších postižení, nemocí a specifických potřeb klientů v hipoterapii, základní terapeutickou polohou, nasedáním a sesedáním pacientů a podobně.

Při škole funguje ještě školní jezdecký klub, kde mohou studenti využívat různé výhody. „Členství v klubu jim zajistí, že mohou třeba chodit odpoledne po výuce ještě trénovat," vysvětlil Březina a dodal, že studentky jsou často členkami jezdeckých oddílů v místě svého bydliště.

Do sedla v prváku

Co je na oboru vyučované v Humpolci zajímavé? Podle ředitele školy je pro děvčata nejzajímavější odborný výcvik, a to zejména proto, že se ve škole snaží, aby se studenti od prvního ročníku na koni svezli, což je pro ně motivací. „Musí samozřejmě odvést nějakou práci u koní, ale hlavní je, že právě jezdecký výcvik je součástí výuky hned," poznamenal Březina. Ti nejlepší si v rámci jezdeckého klubu mohou udělat jezdeckou licenci a získat certifikát, který opravňuje k účasti na soutěžích, jako je například Zlatá podkova, která se každoročně koná v Humpolci na konci srpna. Vzhledem k nutnosti licence a krátké době, kterou studenti na škole stráví, nemá škola na Zlaté podkově přílišné zastoupení.

Úspěchy a tradice

Nižších soutěží se ale účastní a umisťují se na předních pozicích.
Mezi takové soutěže patří například Bronzová podkova, kde například jedna ze závodnic obsadila v roce 2011 páté místo. Další soutěží, které se Humpolečtí účastní, je Liga středních škol.

„To kolegové z ostatních středních škol z celé republiky, které se zaměřují na chov koní, pořádají soutěž mezi svými žáky. Účastní se například školy z Benešova, Chrudimi nebo z Lanškrouna," upřesnil Otakar Březina.

Zemědělské školství jako takové má v Humpolci dlouholetou tradici. Bylo tam založeno v roce 1887.

V roce 2004 rozhodl Kraj Vysočina o sloučení čtyř vysočinských škol, a to SZeŠ Humpolec, SZeŠ Havlíčkův Brd, ISŠ Světlá nad Sázavou a  SOU technické a Učiliště Humpolec. Obor Jezdectví a  chovatelství koní se na škole vyučuje už osm let, od školního roku 2006/2007.
Ti, kteří se na vlastní oči chtějí přesvědčit, jak taková výuka na České zemědělské akademii vypadá nebo se chtějí dozvědět více informací, mohou zavítat na dny otevřených dveří, které se ve škole konají 15. a 16. listopadu tohoto roku a 10. ledna 2014.

Co lze na této škole studovat

Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté studium)
– přírodovědné lyceum
– agropodnikání – zaměření: ekologické a konvenční zemědělství
– agropodnikání – zaměření: biotechnologie
– agropodnikání – zaměření: chov koní a jezdectví
– chovatelství–zaměření: kynologie
– mechanizace a služby

Obory s maturitní zkouškou (pro absolventy učebních oborů, dvouleté nástavbové studium)
– autotronik
– stavební provoz
– podnikání

Obory s výučním listem (tříleté studium)
– autoelektrikář
– mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
– karosář
– opravář zemědělských strojů
– opravářské práce
– instalatér
– tesař
– zedník
– jezdec a chovatel koní
– zemědělec – farmář

Zuzana Rodová