Koncepce bydlení je předpokladem dalšího rozvoje Humpolce. „Koncepce byla pochopitelně připravována v návaznosti na územní plán a územní studie města,“ připomněl místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

Zastupitelé mluvili také o tom, že koncepce bydlení by do budoucna už neměla spočívat pouze v přípravě vhodných pro individuální bytovou výstavbu. „Začínáme diskutovat o tom, zda by se město nemělo stát investorem při výstavbě nových bytových domů a tyto domy pak ponechat ve vlastnictví města a hospodařit s byty jako s byty nájemními,“ poodhalil další možnost rozvoje bydlení místostarosta Namyslo.

Humpolec jako většina města bytový fond v devadesátých letech minulého století masivně privatizoval, s odstupem se ukazuje, že to nebylo jediné řešení, které by rozvoj bydlení zabezpečilo. „V současné době vlastní město přes 300 bytů. S jejich privatizací už nepočítá,“ doplnil data Namyslo.