Takzvaný Fichtl Cup, tamními lidově označovaný také jako Hořická Trophy, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Ho-řice. Jezdci se začnou scházet ve třináct hodin v bývalém lomu na „Horkách" a o hodinu později zazní startovní výstřel.

Hořického Fichtl Cupu se mohou zúčastnit všichni zájemci na strojích o objemu do padesáti kubických centimetrů. „Nachystáme také doprovodný program a samozřej-
mě nebude chybět ani něco 
k snědku a k pití. Moc se těšíme jak na všechny závodníky, tak i na diváky," zmínil za pořadatele starosta hořických dobrovolných hasičů Rostislav Veleta.