Zájem dokumentuje měnící se postoj pacientů 
k vlastnímu zdraví i rostoucí nároky na poskytovanou péči. „Cílem edukačního centra při ortopedickém oddělení je připravit pacienty k plánované operaci výměny kloubů ramenních, kyčelních a kolenních a poskytnout pacientům veškeré potřebné informace," přiblížila poslání edukačního centra mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo.

Práce edukačního centra spočívá ve schůzce zdravotníka s pacientem a v seznámení pacienta s nejrůznějšími okolnostmi připravovaného operačního zákroku. Cílem takové schůzky je pacienta informovat, ale rovněž psychicky podpořit. „Zejména větší zákroky, ke kterým totální endoprotézy patří, budí u pacientů jisté obavy," připomenula Černo.

V edukačním centru se pacientovi věnuje jednak lékař, jímž je v Pelhřimově specialista v oboru ortopedie Jiří Běhounek mladší, vrchní sestra ortopedického oddělení Lada Razimová 
a k dispozici je také fyzioterapeutka.

Základem jejich práce je osobní přístup. „Při osobních setkáních, která pořádáme pravidelně jednou 
za měsíc, získá pacient informace o průběhu operace, péči před a po operaci na lůžkovém oddělení, ale 
i o pooperačních pomůckách, cvičení na lůžku, nácviku chůze o berlích a řadu dalších potřebných rad," sdělila Razimová.

Pacienti se v edukačním centru zajímají o délku pobytu v nemocnici, délku rekonvalescence, délku trvání operace nebo jak to probíhá na operačním sále.

Ročně lékaři ortopedického oddělení pelhřimovské nemocnice provedou kolem 160 totálních endoprotéz kyčlí, 100 totálních náhrad kolene a další desítky revizních operací, neboť totální endoprotézy mají svoji životnost a po určité době je nutná jejich výměna.

„Čekací doba na operační výkon totální endoprotézy je různá, přibližně čtyři až šest měsíců," upřesnil její délku primář ortopedického oddělení Jaroslav Letocha.

Celkem se na ortopedickém oddělení nemocnice Pelhřimov uskuteční ročně přes 1 100 operací. Významný podíl mezi operačními výkony tvoří kloubní náhrady, které jsou buď primární, nebo revizní. Druhou velkou skupinu výkonů před᠆stavují artroskopie, které se týkají kolenních, ramenních a v menší míře hlezenních 
a kyčelních kloubů.