Tamní myslivci připravili speciální stezku s tematickými úkoly a ukázkami. Zájemci tak poznávali stromy podle listů a jehličí, zvířata na základě shozeného paroží či určovali plemena loveckých psů.

V rámci stezky si pak mohli vyzkoušet řezat dvoumužnou pilou, střelbu ze vzduchovky a kuše na terč nebo moderní laserovou střelbu. V Bořeticích nechybělo ani okénko ze života včel, ruční vyřezávání a dlabání dřeva, ukázka zbraní a střelectví nebo poznávání zvuků zvířat. Pestré ukázky myslivosti v podvečer mimo jiné zakončila prezentace dravců s odborným výkladem sokolníků.