Práce, které spočívají v posílení stávající trafostanice výměnou její technologie, částečné rekonstrukci malé části venkovního vedení nízkého napětí včetně domovních přípojek a především pak ve vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí s novými domovními pojistkovými skříněmi, budou pokračovat až do října letošního roku.