Týká se dvou železničních společností: Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) a společnosti NÖVOG, která provozuje železnici v Dolním Rakousku.

Memorandum o obchodní spolupráci podepsali zástupci obou železnic a také Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko v historickém skladišti, kde byla otevřena tematická výstava „Po stopách úzkokolejky".

Za JHMD smlouvu podepsal předseda představenstva Boris Čajánek a za NÖVOG jednatel Gerhard Stindl.

„Dohoda bere v úvahu více oblastí spolupráce, které zahrnují zejména rozvoj cestovního ruchu, s ním související marketingové aktivity a oblast železniční techniky," shodli se Čajánek a Stindl. Obě společnosti si chtějí vyměňovat zkušenosti z oblasti železniční techniky.

„Podobná historie, zeměpisná blízkost obou sítí, stejný obor podnikání a dlouholeté zkušenosti jsou zdrojem synergií, které je třeba využít," dodal Čajánek, podle kterého smlouva přispěje k dalšímu sblížení obou regionů.

Obě tratě mezi Novou Bystřicí a Litschau od sebe dělí pouhých deset kilometrů.