Na zmíněný úřad se obrátil majitel nemovitosti v Červené Řečici s prosbou o vyčištění vodního toku, který je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jeho nemovitost těsně sousedí s tímto vodním tokem. Majitel se tak bál případného zatopení sousedních nemovitostí v případě vydatnějších dešťů.

„Vodní tok tvoří přepad neudržovaného rybníka ve vlastnictví třetích osob a právě neudržovaný rybník s polorozpadlými stavidly je jednou z příčin zanášení vodního toku,“ informoval ředitel pelhřimovského Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Václav Slabý.

Nemocnice v Pelhřimově.
V Pelhřimově dochází lůžka. Pomohou ostatní nemocnice z Vysočiny

Pracovníci úřadu tak ořezali náletové dřeviny nacházející se v průtočném profilu koryta potoka a odstranili spadané větve a kmeny stromů bránící volnému průtoku vody. Vypořádali se i se zúženým místem, kde odstranili naplavený sediment. Díky jejich úsilí klesla hladina potoka přibližně o pětatřicet centimetrů, čímž se výrazně snížilo nebezpečí jeho vylití z koryta i následné ohrožení majetku.