Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získal zmíněné pozemky v rámci dodatečného projednání dědictví jako odúmrť.

Zajímavé je, že původní majitelka pozemků zemřela už v roce 1985, navíc bez závěti a zákonných dědiců. Tento nově objevený majetek s ní nebyl při původním projednání dědictví spojován.