Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově už převzal od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v Želivě budovu občanské vybavenosti se dvěma nájemními byty a přilehlou zahradu v ceně 334 017 korun. „ÚZSVM bude v budoucnu přebírat i další majetek od této instituce. Celkem se jedná o čtyři areály, a sice dvacet pozemků, včetně osmi budov v obci Želiv v celkové hodnotě přibližně 5,6 milionu korun,“ uvedl k přebírání majetku Andrej Bančanský, referent vztahů k veřejnosti na ÚZSVM.

Při té příležitosti připomněl, že přebírání majetku je velmi komplikované vzhledem k historickým souvislostem. „Jedná se o historicky církevní majetek (původním vlastníkem byla Kanonie Premonstrátů v Želivě a Římskokatolická farnost Želiv) zatížený následným soudním sporem, který ÚZSVM vyhrál,“ uvedl Andrej Bančanský.

Komplikované bylo také dohledávání a doplňování chybějících dokladů, neboť v archivech psychiatrické nemocnice se dochovalo minimum podkladových materiálů k převzetí majetku „Většina pozemků je vedena jako kulturní památka a některé dokonce jako národní kulturní památka, což bylo zjištěno až na základě šetření ÚZSVM. Jedná se totiž o pozemky vedle kláštera, který je národní kulturní památkou,“ poukázal na další skutečnosti Andrej Bančanský.

Dále jsou na pozemky a budovy navázány nájemní smlouvy a smlouvy s dodavateli služeb uzavřené předávajícím, které musí ÚZSVM převzít a zajistit jejich fungování.