Případné úpravy mohou provádět obyvatelé města a jeho místních částí starší osmnácti let a osoby, kterým zákon přiznává práva občana města Humpolce.

Do elektronické podoby zápisu v kronice města lze nahlédnout na webových stránkách města, do jeho tištěné podoby lze nahlédnout v sekretariátu starosty města. Návrhy na změny, doplnění nebo opravu zápisu mohou zájemci podávat písemně do 15. července.