Jako klíčový zdroj pitné vody pro hlavní město bude sloužit i v dalších letech, proto si v horizontu deseti let vyžádá významné investice do modernizace.

Ty zaručí, že Praha, část středních Čech a Vysočiny bude mít ve vodovodních kohoutcích i nadále kvalitní pitnou vodu splňující všechna náročná předepsaná kritéria.

„Úpravna vody na Želivce je dáma v nejlepších letech a stejně jako ona, potřebuje i největší úpravna kvalitní údržbu a investice, které dosáhnou výše dvou miliard korun," uvedl předseda představenstva Radek Lanč.

Podle něj je nutné v nejbližších letech provést zlepšení technologie úpravy vody zahrnující zlepšení míchání suspenze do surové vody a zcela nové dočišťování vody na granulovaném aktivním uhlí.

Humanoidy

„Cílem je ještě lépe odstraňovat z vody především pesticidy, které se díky nedodržování agrotechnických postupů dotovaných zemědělců objevují v surové vodě. V budoucnu lze navíc očekávat, že se zlepšující se detekční technikou, i tlak na odstraňování humanoidních látek, které nedokáží nynější technologie na čistírnách odpadních vod odstranit," dodává Lanč.

Svým maximálním projektovaným výkonem, téměř 7 000 litrů za vteřinu, se úpravna řadí k největším v Evropě a unikátním, padesát pět kilometrů dlouhým štolovým přivaděčem z ní voda gravitačně teče až do Prahy. Výstavba tohoto rozsáhlého vodohospodářského díla probíhala ve třech etapách.

V roce 1972 byla uvedena do provozu první etapa souboru staveb Vodní dílo Želivka a poslední třetí etapa v roce 1987. Za čtyřicet dva let provozu vyrobila úpravna vody Želivka přes čtyři miliardy kubíků pitné vody.

Zdrojem je Švihov

Zdrojem surové vody je vodní nádrž Švihov, která ji zachycuje z celého povodí řeky Želivky. Úpravna vody Želivka zásobuje Prahu pitnou vodou z více než 70 procent.

Ve Středočeském kraji a na Vysočině z ní bere vodu třeba Benešov, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Čechtice, Humpolec, Pelhřimov a Pacov.

Přes pražskou síť jsou pak zásobována i další města, jako je třeba Beroun, Říčany, Jílové u Prahy a další. Stávající výkon úpravny se podle odběrů pohybuje mírně nad 3 000 litrů za vteřinu.

Provozování úpravny vody Želivka včetně štolového přivaděče a vodojemu Jesenice  převzala od 6. listopadu 2013 dceřiná společnost Úpravny vody Želivka, s názvem Želivská provozní.

Personálně a technicky zabezpečuje dodávku pitné vody všem odběratelům, a to do všech předávacích míst, včetně vodojemu Jesenice pro Hlavní město Prahu.

Vedení společnosti má pro rok 2014 naplánováno vyrobit 82 milionu metrů krychlových pitné vody.