Jak potvrdil Radoslav Kovář z Krajské správy a údržby silnic, hlavním důvodem bylo stáří a nebezpečí pro auta. „Byl zaznamenán i pád větve na auto," dodal. Dalších 20 stromů z asi 50 let staré aleje bude skáceno v příštích letech.

Špatný zdravotní stav dřevin potvrdil i pracovník odboru životního prostředí pelhřimovského úřadu Igor Vrubel. A dodal, že po etapách pokácená část bude vždy nahrazena novou výsadbou.

Ta už začala u Squash centra mladými habry a přechází v javory – obojí jsou pro silnice bezpečnější než topoly, které už se nesázejí ani ve městě.