Nejméně dvěma stovkám posluchačů, kteří se ale často rádi připojili vlastním hlasem, střídavě hrály a zpívaly dívčí sbor Nudle, žesťový soubor Marka Kubeše a duo 2MS, tedy Jakub Marek s Hanou Minářů.