Vejvarka je přístupná od křižovatky z komunikace mezi Pacovem a Pošnou kolem městské čističky. Speciální objízdná trasa nebyla vhledem k malému dopravnímu významu uzavřené komunikace navržena, práce potrvají do 29. září.