Důvodem bylo pokračování prací na povrchu této ulice a s tím související uzavření její křižovatky s ulicí Skrýšovskou u vjezdu do mlékárny.

Křižovatka bude uzavřena až do 4. července, průjezd přes ní je umožněn jen autobusům.

„Pouze ve dnech, kdy tam bude probíhat pokládání asfaltových vrstev, budou autobusy jezdit po objízdné trase přes Polní Dvůr," uvedl vedoucí odboru dopravy pelhřimovského městského úřadu Jiří Krupka.

Do zkratky přes Polní Dvůr z ulice Skrýšovská do ulice Křemešnická je zakázán vjezd vozidlům nad 3,5 tuny.

Oficiální objízdná trasa o délce 5,3 kilometru je ale navržena přes Skrýšov a výpadovku na Putimov. „Nikdo nás o tom ani písemně ani telefonicky neinformoval, takže k tomu nemůžu nic sdělit," uvedla předsedkyně osadního výboru ve Skrýšově Alena Koutníková s tím, že objížďka sice půjde jen kolem několika domů, ale pro tyto domy to bude hluková zátěž.