Právě při příležitosti svátku svaté Anny o poslední červencové neděli nadšenci už bezmála po jedno desetiletí upozorňují na neutěšený stav této památky.

Na záchranu kaple svaté Anny chybí peníze. Zatím se na první nejnutnější staveb-
ní práce podařilo mezi lety 2007 a 2011 najít sto tisíc korun.
Po roce 2011 stavební prá-
ce ustaly, členové sdružení Zelené srdce vlastními silami a z vlastních prostředků každoročně uklidí okolí kaple, odstraní popadané větve a pokosí divoce rostoucí trávu.

Na víc v současnosti nemají, přestože vhodné dotační tituly existují. „Nedisponujeme dostatkem vlastních prostřed-ků, abychom mohli úspěš-
ně žádat o dotaci," poukázal na důležitou okolnost Pavel Koubek, jedna z nejvýraznějších tváří sdružení Zelené srdce. Sdružení vyhlásilo sbírku, peníze ale přibývají pomalu. Spíše než tisíce na účet, tak drobné do klobouku.

„Díky této sbírce jsme zatím získali zhruba 25 tisíc korun. Věřím, že se nějaké peníze podaří vybrat i teď v neděli u příležitosti setkání u kaple svaté Anny," odhadoval nezdolný optimista Koubek.

Reálné myšlenky na úspěch se žádostí o dotaci mají podle Koubkových slov pět nul. „Kdybychom dali dohromady aspoň sto tisíc a dotaci získali, tak bychom už něco opravili," prozradil Koubek plán, jak obnovit záchranné stavební práce.

Kaple svaté Anny patří církvi, která ji ale nepotřebuje, takže nechce ani investovat do opravy, což by představovalo miliony. Koubek už dříve zkoušel oslovit vedení Pelhřimova, zda by ji nechtělo převzít, u minulé garnitury na radnici nepochodil. „Řekli mi, že už převzali kostel svatého Víta a kostelík svatého Kříže a že kaple svaté Anny je vlastně za městem," popsal minulou zkušenost Koubek.

Zelené srdce má nyní kapli v pronájmu, pečovat o ni bude ještě osm let. Nadšenci z občanského sdružení Zelené srdce ale úsilí 
o opravu památky nad Pelhřimovem poblíž výpadovky na Humpolec nevzdávají, přestože zítra na setkání u kaple svaté Anny, kterou zatím stále tvoří jen zajištěné obvodové zdi, nejspíš znovu zazní, že se její záchrana vleče.

Naopak si přibrali další dvě zapomenuté kapličky. „Jed-
na se nachází na obecním 
pozemku u Bácovic, obec ji 
už před patnácti lety částeč-
ně opravila. Druhá stojí na soukromém pozemku u osady Peklo," přiblížil obě památky a jejich místa Koubek. Sdružení věří, že obnova těchto kapliček bude rychlejší.

„V těchto případech bude na záchranu stačit několik tisíc korun, tady budou opravy jednodušší," dodal Koubek. Na nedělním sedmém Dni pro kapli svaté Anny ale rozhodně pocit beznaděje panovat nebude.

Zelené srdce připravilo pro poutníky i ostatní, které místo na zalesněném vršku učarovalo, nezbytný kulturní program. „Letošním hudebním hostem budou znovu písničkáři manželé Radovi, kteří se ke kapli vracejí po dvou letech," představil Koubek hlav-ní bod kulturního programu. „Nebude chybět ale ani duchovní slovo vikáře Jaromíra Stehlíka," dodal Koubek, který se stane i průvodcem. Děti se mohou těšit na loutkovou pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele v podání divadla Emillion.

Zítřejší kulturní program 
u kaple svaté Anny nad Pel-hřimovem začíná ve čtrnáct hodin.