Pacientům na Pelhřimovsku je totiž od letošního března poskytována specializovaná paliativní péče v domácím prostředí. Aktuálně ji pro desítky pacientů zajišťuje tým pelhřimovské nemocnice, který je pro každého pacienta dostupný 24 hodin denně. Multidisciplinární tým složený z lékařů, všeobecných sester, psychologa a zdravotně sociálního pracovníka dochází za pacienty domů a umožňuje ve spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl důstojně a bezbolestně strávit poslední dny, týdny a měsíce v prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

„Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit," řekla koordinátorka paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov Markéta Fuchsová.

U Stínadel slavili Halloween.
OBRAZEM: U Stínadel slavili Halloween

Aktuálně je domácí paliativní péče poskytována dvaceti až dvaceti pěti pacientům. Služba je určena pro pacienty z okresu Pelhřimov. „Podstatou je trvalá dostupnost sestry a lékaře 24 hodin, 7 dní v týdnu, přičemž je vše hrazeno zdravotními pojišťovnami. Pacient ani rodina proto nic nehradí. Součástí služby je i možnost zapůjčení elektrických polohovacích lůžek, přístroje k ulehčení dýchání a jiných kompenzačních pomůcek" doplnila Markéta Fuchsová.

Na projekt paliativní péče získala Nemocnice Pelhřimov finanční podporu z Kraje Vysočina, Nadačního fondu AVAST, EU a ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví České republiky. „Dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky je součástí projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče,“ informovala mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.

Nemocnice zajišťuje nejen paliativní péči v domácím prostředí, ale má k dispozici i konziliární paliativní tým pro pacienty hospitalizované v nemocnici. Jednou týdně je pak otevřena Paliativní ambulance, která se nachází v pavilonu onkologie zmíněné nemocnice.