Zároveň ale slouží jako příběh smutného konce fungujícího textilního podniku, příběh v Česku nijak výjimečný.

Tylex byl budován po válce a do provozu byl uveden v roce 1949, když byly do města dovezeny vyšívací automaty. „Původně se v Kamenici měly stavět sklárny, které by zaměstnaly muže. A aby tu našly práci i jejich ženy, měla vzniknout textilní fabrika. Nejdříve mělo jít o výrobu spodního prádla, ale pak to byl Tylex. Jenže sklárny se už nepostavily," říká spoluautor výstavy, vedoucí kulturních zařízení města Petr Pech.

Jak dodává, v 60. a 70. letech minulého století se počet zaměstnanců Tylexu, z drtivé většiny žen, blížil 250 lidem.

Zboží z fabriky bylo velmi žádané a závod se rozvíjel. Nakonec bylo málo pracovnic, a tak bylo do Kamenice roku 1973 přijato čtyřicet Polek a posléze i třicet Vietnamek. Vznikla i ubytovna pro 50 lidí.

Tylex začínal s jednoduchými výšivkami, roku 1956 se začalo se složitějšími, vzdušnými. Na výstavě lze vidět nákresy krajek, kostýmy, ale i nejlepší pracovnice podniku, graf nárůstu výroby a platů – ty vzrostly z 880 korun v roce 1955 na 2448 korun v roce 1984.
Tylex znamenal i další aktivity – jeho divadelní odbor patřil mezi nejlepší ochotnické soubory v Jihočeském kraji. Vystavené fotky také dokumentují přehlídky či natáčení televizního seriálu Mates.

Část exponátů pochází z výstavy k 50. výročí Tylexu. Petr Pech vyzval k tomu, že obyvatelé mohou přispět i svými exponáty týkajícími se fabriky. Výstava trvá až do 21. února.

„Je to oživení vzpomínek, ale má to smutný konec. I když říkali, že Tylex dál pojede, že je to jediný podnik v republice, skončil a v 55 letech jsem práci nenašla," řekla žena, která včera výstavu navštívila.

Série majetkových změn po kuponové privatizaci se zastavila u tureckého vlastníka Erena Kemala, který závod koupil roku 2002 a zavřel o čtyři roky později. Někteří lidé se domnívají, že podnik, který dříve vyvážel do celého světa, byl vytunelován. Na místě fabriky je dnes podnik Kokinetics. Dnes by Tylex ve městě ideálně vyvažoval převahu firem zaměstnávajících muže.