„Ekumenické shromáždění se uskuteční v neděli 22. ledna od 15 hodin," upřesnil informaci pelhřimovský evangelický farář Michael Hána.
Společně s evangelíky organizuje nedělní setkání křesťanů z Pelhřimova a okolí i římskokatolická farnost v čele s okrskovým vikářem Vítězslavem Holým, která pro potřeby ekumenického shromáždění poskytla právě římskokatolický kostel svatého Bartoloměje.

Po skončení shromáždění v největším pelhřimovském kostele naplánovali evangelíci ještě pro všechny zájemce setkání ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Růžové ulici, která se nachází na jiném místě v centru Pelhřimova.

Týden modliteb za jednotu křesťanů vyhlašuje ekumenická rada církví v České republice. Letos v lednu se koná v době od 18. do 25. ledna.