Všechno připravené už mají ve Farní charitě Pacov. „Přichystané jsou pokladničky, které jsou zapečetěné od místostarosty Pacova Tomáše Kocoura, tříkrálové čepice a drobné odměny pro koledníky. Dnes jsme doladili pro koledníky oblečení a to je vlastně všechno. Takže teď už čekáme jen na to, až budeme moci vyjít do ulic," řekla koordinátorka Tříkrálové sbírky v pacovské Charitě Alena Kokešová.
Podobně jsou na tom i v Oblastní charitě Havlíčkův Brod, jejíž působnost sahá i na Humpolecko. „Na tříkrálovou sbírku je vše víceméně přichystaní. Kasičky i drobnosti pro ty, kteří přispějí, jsou připravené. V podstatě čekáme jen na koledníky," popsala situaci v havlíčkobrodské charitě tamní koordinátorka sbírky Jana Dománková.

Obě charity však každoročně řeší problémy s tím, aby měly dostatek dobrovolníků na koledování. „Shánění koledníků je vždycky trochu se starostmi. Každý rok oslovujeme ty, kteří nám na Tříkrálové sbírce pomáhali v minulých letech, takže řada koledníků chodí opakovaně. Sháníme ale i nové koledníky, ať už děti, nebo dospělý doprovod ke skupinkám," vysvětlila Dománková.

„Každý rok musíme řešit, kdo půjde koledovat. Oslovujeme především děti ze škol, dále máme nízkoprahový klub pro děti a mládež Spirála, kde také sháníme pomocníky. Před prázdninami nám děti přislíbily pomoc, tak doufáme, že si to nerozmyslely a můžeme s nimi počítat," informovala o náboru koledníků v Pacově Kokešová.

V Pacově mají připravených dvacet čtyři kasiček. To v havlíčkobrodské Charitě díky své široké působnosti musí operovat s vyššími čísly.

Oblastní charita Havlíčkův Brod působí v rozsáhlé oblasti a tomu odpovídá nárok na množství koledníků. „Působíme od Chotěboře, přes Havlíčkův Brod a Humpolec až k Želivu. Z druhé strany je to pak z Ledče nad Sázavou až do Přibyslavi. V terénu tedy bude asi 435 pokladniček. Koledníci budou koledovat přibližně v osmdesáti šesti obcích," počítala Jana Dománková.

Termíny koledování seu charit drobně liší. „Pro naši oblast je termín koledování od 5. do 12. ledna. Největší počet skupinek vyjde do ulic a domácností o víkendu 7. až 8. ledna," přemítala koordinátorka havlíčkobrodské sbírky. „Koledovat budeme po celou dobu, kdy je sbírka povolená, to znamená od 2. do 17. ledna. Výtěžek pak budeme počítat 18. ledna za přítomnosti zástupců městského úřadu," přiblížila termíny Alena Kokešová.

Na všech místech, kam putuje výtěžek z Tříkrálové sbírky, musí mít předem schválený záměr, jak bude s danými financemi nakládáno. „Potřebujeme dofinancovat pečovatelskou služ-bu, kde se staráme o seniory a zdravotně postižené. Záměr Tříkrálové sbírky budeme tedy směřovat na rozvoj terénní pečovatelské služby," ukončila koordinátorka pacovské Tříkrálové sbírky.

Oblastní charita Havlíčkův Brod může díky velké působnosti finance rozčlenit do více oblastí. „Letos se finance využijí na rozšíření nabídky a služby půjčovny kompenzačních pomůcek, která je v Havlíčkově Brodě a Humpolci. Dále chceme více poskytovat různé zdravotní terapie pro naše klienty, ať už s tělesným nebo mentálním postižením, jako jsou canisterapie a hipoterapie, která klientům zkvalitní život," vyjmenovala některé investice Dománková.