Důvodem je zvyšující se tlak na třídění a s tím související změna legislativy. „Počet nádob na tříděný odpad ve sběrných místech u bytových domů neodpovídá současným potřebám,“ dodala ředitelka.

Spolu s tím by se mohla snížit i četnost svozů. Nyní v Pelhřimově sváží odpad dvakrát týdně. Změny, ale přijdou postupně. „Nejdříve musíme vytvořit podmínky pro třídění, pak se můžeme detailně zabývat úpravou četnosti svozů,“ uvedla Hamrlová.

Zároveň v Pelhřimově plánují i úpravu vzhledu sběrných míst. „Cítíme potřebu změnit architekturu sběrných míst. Ta vzhledově odpovídají době, ve které byla postavena. Některá už se dostávají za hranici životnosti,“ poukázal místostarosta Zdeněk Jaroš.