V období od 1. do 14. ledna vyrazí do ulic po celé republice skupinky tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, aby u prahů domácností předali poselství o narození Božího syna. Charitní koledníci lidem popřejí šťastný nový rok, věnují drobný dárek a přitom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity České republiky. Letos tři králové vyrazí klepat lidem na dveře už pošestnácté.

V Kamenici nad Lipou tentokrát tříkrálovou sbírku zahájí slavnostně. „Letos poprvé bude kamenický farář Václav Šika žehnat třem králům přímo v kostele. Ještě předtím však úderem sobotní deváté hodiny vyrazí tříkrálový průvod v čele s flétnistkou Vendulou Šimanovou," prozradila ředitelka Farní charity Kamenice nad Lipou Jitka Koubová.

Dodala také, že skupina koledníků a těch, kteří se k nim budou chtít přidat, vyjde od fary a pokračovat bude přes náměstí až do kostela Všech svatých. „Zde místní farář koledníkům požehná a hned potom si budou moci všichni společně, za doprovodu paní učitelky Pavlíčkové, zazpívat," popsala nový zahajovací rituál Jitka Koubová.

Skupinky dobrovolníků oděni do dlouhého pláště s korunou na hlavě se pak rozejdou po Kamenici, Černovicích a okolních vesnicích. Jako loni, tak i tento rok budou tři králové vybírat dary v podobě bankovek či mincí celkem ve 27 obcích na Kamenicku a Černovicku.

Výtěžek tříkrálové sbírky je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokážou z důvodu stáří, nemoci, hendikepu nebo své nedobré sociální situaci.

Farní charita Kamenice nad Lipou výtěžek ze sbírky využije na chod tamní charitní pečovatelské služby. „Devadesát procent z vybraných peněz půjde na zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby. Zbytek částky, a to tedy deset procent z výtěžku sbírky půjde na podporu a pomoc osobám v tíživé životní situaci," řekla ředitelka Jitka Koubová.

Kamenická charita má pro své malé i velké pomocníky připraveno šedesát zapečetěných pokladniček. „Přípravy před sbírkou už máme hotové. Pro vedoucí skupinek jsme připravili kartičky, kterými se budou prokazovat, informační letáčky, tematické cukříky a kalendáře. Za přítomnosti zástupce města jsme také zapečetili 60 pokladniček," vyjmenovala Koubová.

Bez odměny nezůstanou ani samotní tři králové. „Kamenické spotřební družstvo Jednota nám darovalo část odměn pro koledníky. Ti navíc také dostanou tematický šátek," ukončila Jitka Koubová.