Vyšetřování nedospělo k závěru, že v Bořetíně mohlo v souvislosti s volbami dojít ke spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda. „V rámci prověřování jsme nezjistili, že by došlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu a že by nějaká osoba úmyslně ovlivňovala průběh voleb nebo výsledky hlasování v něčí prospěch,“ upřesnila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Z toho důvodu policie věc odložila. „Věc byla důkladně prověřena a prověřováním byly zjištěny pouze nedostatky v činnosti volební komise, kterými se zabýval soud v civilním řízení,“ dodala policejní mluvčí.

Krajský soud České Budějovice výsledek hlasování v Bořetíně zrušil a nařídil hlasování nové.