Aby bylo úplně jasno. Ve škole vznikla celá řada zajímavých návrhů na přeměnu fasády, ale samotné realizace toho vybraného řešení se ujal místní umělec a učitel střední školy v Heleníně Jaroslav Grodl. „Škola si sama s dětmi na přemalování trafostanice netroufla, a to jak z organizačních, tak hlavně z bezpečnostních důvodů, proto jsme oslovili pana Grodla,“ vysvětlila výsledný postup místostarostka Humpolce Lenka Bartáková.

Právě na humpolecké radnici se o definitivním výběru nejvhodnějšího návrhu rozhodovalo. „V rámci výtvarné výchovy se návrhem zabývali všichni žáci na druhém stupni. První výběr se uskutečnil přímo ve škole, nejlepší práce jsme pak poslali na radnici,“ přiblížila zapojení školy zástupkyně ředitele Jana Kutišová. Na radnici dorazilo devět prací.

Výsledek je naplněním záměru, s nímž přišel už loni na podzim majitel trafostanice, jímž je společnost E.ON Distribuce. Vzhled trafostanice se změnil v rámci projektu E.ON Smart City a celé to umožnila dohoda mezi humpoleckou radnicí a zmíněnou energetickou společností.

Radnici nabídka ze strany energetické společnosti hned na samém začátku zaujala. „Přemalováním trafostanice na sídlišti Na Rybníčku v Humpolci se vylepšil veřejný prostor v blízkosti Mateřské školy v Humpolci,“ zdůvodnila podporu radnice místostarostka.

Ve společnosti E.ON si dávno uvědomovali, že zařízení na distribuci elektrické energie, přestože jsou všude kolem nás, často ani nevnímáme právě pro jejich neatraktivní vzhled. „My jsme se rozhodli na ně upozorňovat formou, která je atraktivní, netradiční a zároveň aktivně oživuje prostor, v němž společně žijeme. Jednou z myšlenek, které v této souvislosti v rámci projektu E.ON Smart City máme, je nechat vybrané trafostanice ztvárnit koordinovaným způsobem místní obyvatele,“ vysvětlil Karel Štěpán ze společnosti E.ON.