Proces odborníci označují jako vyšetřování školní zralosti předškolních dětí. „Každý rok tak umožníme zahájit povinnou školní docházku řadě dětí, jejichž rodiče žádali u zápisů o odklad,“ vysvětlila Jana Svobodová, vedoucí Pedagogicko – psychologické poradny v Pelhřimově. „U většiny z těchto dětí se projeví ověřená zkušenost, že se mezi pátým a šestým rokem velice dynamicky vyvíjejí a s každým měsícem jejich předpoklady pro úspěšné zvládnutí nástupu do školy výrazně rostou,“ pokračovala Svobodová.

Vloni přišlo do poradny na ověření školní zralosti 137 dětí. Odklad nakonec odborníci doporučili sedmdesáti z nich.

Test formou hry

Bezmála polovina z celkového počtu dětí, jejichž rodiče u zápisů uvažovali o odkladu, tak zasedla do lavic už vloni v září. V současné době tito žáci vyhlížejí první závěrečné vysvědčení a letní prázdniny.

Letos se na Pelhřimovsku objevilo žádostí o odklad méně než před rokem. Nyní registrují v pelhřimovské poradně na stovku žádostí o schůzku s odborným vyšetřením. „Konečné počty ještě neznáme, rodiče nám v tomto období stále volají. Přesto očekáváme pokles počtu dětí, u nichž letos budeme vyšetření na školní zralost provádět,“ poznamenala Jana Svobodová.

To, co odborníci označují jako vyšetření, má v praxi spíše charakter hry. Poradenské testování školní zralosti představuje jednu hodinovou schůzku.
S talenty raději pracují individuálně S dítětem musí přijít alespoň jeden z rodičů. Přímo na schůzce se také dozvědí, jaké je doporučení a závěr vyšetření.

Podle ředitele Základní školy v Košeticích Jaroslava Skolka má test školní zralosti smysl hlavně u dětí, které dlouhou dobu nenavštěvovaly mateřskou školku. „Pokud si rodiče nejsou jisti, zda by jejich ratolest školní docházku zvládala a chtějí požádat o odklad, je vyšetření školní zralosti jistě užitečné,“ sdělil Skolek.

V letošním roce naopak přibylo žádostí o časnější nástup dítěte do školy. „Vloni jsme řešili čtyři žádosti tohoto typu, letos už jich bylo devět,“ potvrdila ředitelka pelhřimovské pedagogicko-psychologické poradny Svobodová.

O předčasném nástupu do lavic odborníci hovoří v takových případech, kdy dítě prvního září nedostáhne věku šesti let.

V tomto roce se poprvé hovořilo o možnosti zahájit školní docházku už v pěti letech a tato možnost oslovila na Pelhřimovsku rodiče dvou ratolestí.

Psychologové a také pedagogové se ale k takovému kroku staví zamítavě. „Nedoporučujeme zahajovat školní docházku tak brzy. Když dítě ještě rok počká, jeho talent a schopnosti určitě prostor pro rozvoj dostanou,“ popsala Jana Svobodová. „Raději podporujeme práci s výjimečně talentovanými dětmi podle individuálního plánu. Takové děti máme v současnosti v prvních třídách na Pelhřimovsku dvě,“ nastínila ředitelka pelhřimovské pedagogicko – psychologické poradny Svobodová.

To si myslí i Jaroslav Skolek. „Výjimečně talentovaných dětí jsou dvě až tři procenta. Talentovaných už je o něco více,“ uvedl Skolek. „Jejich talent se více než v první třídě rozvine během celé školní docházky,“ uzavřel Jaroslav Skolek.