„Poslední případ se stal sedmnáctého září v Kámeni, kde kvůli zanedbání prevence chytly saze v komíně. Při požáru bylo poškozeno komínové těleso ve třetím patře,“ informovala Hana Kotková z pelhřimovské policie a dodala, že v tomto případě byla škoda jen dva tisíce korun.

Veliké škody

Při podobných požárech však bývají škody mnohem vyšší. Jak předejít nepříjemným událostem, na to už se Deník zeptal muže nejpovolanějšího.

Podle kominického mistra Josefa Nováka z Pelhřimova by měl každý majitel nemovitosti minimálně dvakrát ročně nechat zkontrolovat celé zařízení sloužící k topení.

„Aby vše fungovalo, jak má, musí se dodržovat pravidla a základní preventivní opatření. To znamená vyčistit komínové těleso a zkontrolovat, zda není zrezlé a děravé,“ informoval Novák.

Z informací uvedených na internetové stránce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina lze vyčíst, že mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů patří technické závady, jako jsou spáry v komínech či špatně omítnuté komínové zdivo v půdních prostorech. Dále pak zazděné trámy v komínech a promáčené a rozpadlé komínové zdivo.

To potvrdil i Jiří Čekal, který montuje a kompletuje kotle do domácností.

„Po nainstalování se musí u kotlů na plyn a elektřinu provést revize. Tu však provádí pouze určený technik. U zařízení sloužících na spalování tuhých paliv se provádět nemusí. Ve všech případech se však musí zkontrolovat komínové těleso a všechny části s ním spojené,“ konstatoval Čekal.

Uskladění paliv

Posledním možným způsobem, jak může vzniknout požár spojený s topením, je uskladnění paliva a žhavého popelu.

„Majitelé nemovitostí by měli dbát na zvýšenou kontrolu skladování žhavého popelu a paliva. Zejména pak uhlí a zbytků dřevní hmoty, jako jsou piliny a kůra. U těchto surovin hrozí nebezpečí samovznícení. K tomu jsou pak náchylné především horší druhy pevných paliv, mezi které se řadí hnědé uhlí, lignit a brikety,“ popsala problematiku Petra Musilová, mluvčí krajských hasičů.

Jak následně dodala, na samovznícení má vliv skladování paliva ve větších hromadách, vlhkost a špatné odvětrávání. Zároveň pak přítomnost již zmiňovaných dřevních hmot.