První z nich s názvem Jak redukovat stres a najít pokoj se uskuteční od 13. do 15. března. Další s titulem Prorocké kázání: Studium článků 145-149 exhortace Evangelii Gaudium bude následovat v době od 17. do 19. března a poslední seminář na téma Empatie: Chápající lásky přijde na řadu v termínu od 20. do 22. března.

„Na semináře je třeba se předem přihlásit. Na webových stránkách želivského kláštera jsou k dispozici přihlášky pro zájemce, a to pro každý seminář zvlášť. Nabízíme i ubytování a stravování, je na každém, zda této možnosti využije, či ne," uvedla Lenka Vacková ze želivského kláštera.

V prvním semináři Jak redukovat stres a najít pokoj se přednášející Patrick Collins zaměří na povahu, příčiny a účinky stresu a současně i na praktické rady, jak jej snížit, protože na základě lékařských výzkumů je až osmdesát procent všech nemocí spojených se stresem. Jeho úroveň lze snížit například změnou neurotických postojů, cvičením, dietou, dostatkem volného času, snahou řešit konfliktní situace konstruktivním způsobem a důvěřovat v Boží prozřetelnost.

„Domnívám se, že první seminář je velice vhodný pro širokou veřejnost. Jde o aktuální téma. Druhý, odborně zaměřený, seminář Prorocké kázání: Studium článků 145-149 exhortace Evangelii Gaudium bych doporučila spíše těm, kteří se skutečně věnují studiu Písma," podotkla Lenka Vacková.

Rovněž při třetím semináři s názvem Empatie: Chápající lásky si na své přijdou zájemci z řad široké veřejnosti. „Tento seminář popíše charakteristiky, úrovně a stupně empatie. Také se zaměří na překážky empatie, jako je neurotická sebestřednost a nedostatek obětující se lásky. Popíše typické účinky na lidské vztahy – nárůst sebeúcty, umožnění vnitřního uzdravení a potvrzení. Během semináře se navrhnou možnosti, jak růst v empatii vůči druhým. Tato schopnost je nejen důležitá v každodenních lidských vztazích, ale také je klíčem k účinné terapii v profesionálních oblastech poradenství, psychoterapii, sociální práci a duchovnímu doprovázení," vysvětluje anotace k poslednímu semináři Patricka Collinse.

Jak zmínila Lenka Vacková, kapacita sálu umožňuje vstup stovce posluchačů. „Zájem o povídání Patricka Collinse skutečně je. Doufejme, že i příští rok k nám znovu zavítá, určitě ho opět oslovíme," prozradila na závěr Vacková.

Tři semináře:

13.-15. března – Jak redukovat stres a najít pokoj
17.-19. března – Prorocké kázání: Studium článků 145-149 exhortace Evangelii Gaudium
20.-22. března – Empatie: Chápající lásky