Plán s výstavbou obchvatu kolem Lukavce nadále zůstává ve fázi příprav, přestože ty už významně pokročily. Po-
dle odhadů kraj, jenž je majitelem silnice číslo 128, která prochází Lukavcem, vykoupil už pozemky od zhruba devadesáti procent vlastníků.

A absolvoval i další kroky, které jsou pro zahájení stavby obchvatu nezbytné. „Je vydáno územní rozhodnutí a v současné době probíhá majetkoprávní vypořádání," připomněl Ondřej Rázl z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Přesto posun projektu od příprav k realizaci brzdí dokončení majetkového vypořádání, byť se jedná o závěrečnou fázi výkupu pozemků. „Vzhledem k tomu, že jsou problémy s výkupy pozem-
ků dotčených stavbou, nelze
v současné době upřesnit termín vlastní realizace," informoval Rázl.

Pro kraj představuje obchvat Lukavce naplnění záměru s rekonstrukcí silniční sítě a modernizací dopravního spojení v rámci zásad dopravního rozvoje regionu.

Příslib rozvoje

Pro Lukavec to znamená zásadní změnu s dopravní zátěží městyse i s dalším rozvojem mikroregionu, jemuž může moderní silniční dopravní spojení výrazně prospět. „Od obchvatu si slibujeme rozvoj celého mikroregionu i úlevu od nákladní dopravy, která musí být v současnosti vedena středem Lukavce," naznačil budoucnost městyse lukavecký starosta František Pinkas.

Lukavec se potýká se dvěma druhy nákladní dopravy. Jednak s dopravou tranzitní, protože silnice II/128 vede od Pacova přes Salačovu Lhotu 
a Lukavec směrem k hranicím se Středočeským krajem, 
a dále přes Čechtice například na dálnici D1.
Přímo do Lukavce pak míří tahače s nákladem klád a z Lu-kavce kamiony naložené dřevotřískovými a MDF deskami, neboť v Lukavci působí stále se rozvíjející dřevozpracující společnost DDL.

S DDL je spojeno i dojíždění za prací. „DDL dneska zaměst-nává šest stovek lidí z rozsáhlé oblasti, takže dopravní zatížení Lukavce i okolí je značné. I to je důvodem, proč obchvat potřebujeme," zmínil Pinkas.

Krajští úředníci připomínají obecnější aspekty stavby typu silničního obchvatu. „Přínosem stavby bude zlepšení bezpečnosti silničního provozu vymístěním tranzitní dopravy mimo obec," uvedl Rázl.

V Lukavci věří, že by se mohlo začít stavět v roce 2017. „Samozřejmě, že je potřeba ještě zajistit financování této dopravní stavby, ale když to dobře půjde, mohl by být začátek prací v roce 2017 reálný," uzavřel starosta Pinkas.