Přestože v Těchobuzi žije jen osm desítek obyvatel, chlubí se obec opravdu velkým množstvím kulturním památek. Nachází se zde třeba kostel svatého Marka, kaple svatého Jana Nepomuckého nebo zámek Těchobuz. „Máme desítku nemovitých památek, ještě bych zmínil například Bolzanovu studánku, památník padlým nebo bývalou školu, kde se v současnosti nachází infocentrum,“ doplnil starosta Hájek.

Obec se hlásí k profesoru Bernardu Bolzanovi, nejvýznamnější osobnosti Těchobuze, který zde pobýval a tvořil v letech 1823 až 1842. Jméno Bernarda Bolzana nese i galerie v bývalém zámekcém špýcharu, kde je od první srpnové soboty k vidění výstava Mezi Ženou, kterou připravila Kateřina Stejskalová.