Letos mají odborníci z Krajské hygienické stanice (KHS) Kraje Vysočina nahlášeno 247 táborů, neboli lokalit, kde se zotavovací akce konají. Z toho ale na Vysočině probíhá celkem 372 běhů a prázdniny na táboře si užívá na 25528 dětí.

Stejně jako minulý rok, tak i v této sezoně se ale podle vyjádření Heleny Špinarové, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS Kraje Vysočina našla určitá pochybení. „Problémy se objevily, dávali jsme i sankci. Jednalo se o problém v dokumentaci fyzických osob,“ prozradila Helena Špinarová.

Tam hygienici kontrolují potvrzení od praktického lékaře, že vedoucí nebo jiný organizátor akce může pracovat s dětmi. „Stává se, že někdo toto potvrzení nemá, nebo má, ale s omezenou platností. Někde jsme také narazili na pochybení v ubytování. Děti, které spaly pod stanem, totiž neměly podložky pod matracemi. S ničím extra závažným jsme se ale zatím nesetkali,“ informovala Špinarová o dosavadní situaci na dětských táborech.

Řádnou zdravotnickou dokumentaci potřebují mít na táboře i děti. Ty musí mít od svého lékaře potvrzení, že prodělaly řádná očkování a také potvrzení od zákonných zástupců, že se v určité době před konáním tábora nesetkaly s žádnou infekční chorobou nebo, že nejsou nemocní a mohou na tábor nastoupit.

Hygienici zavítali v rámci letošní sezony například na jeden z táborů, které pořádá Dům dětí a mládeže (DDM) v Jihlavě. „Na jednom táboře jsme kontrolu hygieniků měli a všechno dopadlo dobře. Snažíme se nejen o to, aby se měly děti na táboře hezky, ale také o to, abychom dodržovali všechny předpisy,“ řekl Vilibald Prokop, ředitel jihlavského DDM.

Důležité je také na táborech tohoto tipu mít správný počet toalet či výtokových kohoutů. Hygienici kontrolují mimo jiné i zásobení pitnou vodou. „Problém s pitnou vodou kvůli suchu zatím nikde neměli. Ani nemám hlášený žádný problém, co se týče zásobení v Kraji Vysočina. Pokud táborníci používají vlastní studnu a nebyla by vydatná, tak musí přistoupit k náhradnímu zásobování a je možný i dovoz pitné vody v cisternách nebo barelech,“ přemítala vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS.

Jídlo dostávají táborníci pětkrát denně. Organizátoři táborů také musí dodržovat režim dne, aby děti měly dostatečnou dobu k regeneraci a ke spánku. „Pokud si táborníci vaří sami, tak provoz v kuchyni podléhá vyhlášce o stravovacích akcích, která je trochu mírnější než, pokud se kontroluje stravování v běžných provozovnách stravovacích služeb. Ani tam jsme se na táborech nesetkali s žádnými problémy,“ sdělila Špinarová.

O svých kontrolách hygienici organizátorům táborů předem vědět nedávají. „Do konce prázdnin máme zhruba naplánováno, kam pojedeme, ale samozřejmě se to může ještě změnit. Pokud by nám přišla nějaká stížnost nebo se vyskytla epidemie, kdy mají děti průjem nebo zvrací, tak samozřejmě jedeme přednostně na tyto akce i mimo ty plánované jízdy,“ doplnila Helena Špinarová.