Zvenku sytě natřená památka nyní ukrývá krásně zdobený mobiliář, oltář, dvě kamenné desky s desaterem božích přikázání a svatostánek na uložení tóry.

V opraveném objektu je nově instalována expozice, z níž návštěvníci mohou čerpat poznatky nejen o novocerekvické památce, ale také o historii dalších synagog napříč stoletími a různými architektonickými slohy.

Kvůli expozici se sice otevření synagogy od původního termínu o půl roku oddálilo, o to bohatší je ale její obsah.

Příznivce moderních technologií potěší interaktivní panel s informacemi o dalších devíti místech, jež byly součástí projektu 10 hvězd – Revitalizace židovských památek v České republice.

Novocerekvickou synagogu ve středu navštívil nejen izraelský velvyslanec Gary Koren a turisté ze zahraničí, ale také místopředseda Federace židovských obcí Jiří Daníček, místopředseda Židovské obce v Praze František Bányai, předseda senátu Milan Štěch, přeživší holocaustu Marta Kottová a další.

Nechyběli ani předsedkyně občanského sdružení Pro synagogu Libuše Hodíková a hlavní manažer projektu Jan Kindermann, který se s Deníkem podělil o základní informace o projektu a jeho financování a dodal, že synagoga je dokladem poměrně krátké doby, kdy spolu židé s křesťany a Češi s Němci žili v míru.

„Rekonstrukce všech objektů byla financována z osmdesáti pěti procent Evropskou unií a z patnácti procent státem. Práce na novocerekvické synagoze se vyšplhaly na dvacet dva a půl milionu," uvedl Kindermann.

Pro dospělé i děti

Pozvání přijal i starosta Pelhřimova Leopold Bambula, který si při pohledu na opravenou památku posteskl nad pelhřimovskou synagogou, která byla zbourána v roce 1967, aby ustoupila stavbě obchodního domu.

„Myslím, že v historii bylo Pelhřimovsko vůči židům tolerantní, protože se na jeho území nachází poměrně velké množství židovských památek," dodal Bambula.

Akci doprovázelo hudební vystoupení violoncellistů Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové, kteří energickým projevem přítomným přiblížili typické židovské melodie.

Ani v neděli nebudou stěny synagogy o hudbu ochuzeny.

Karolína Hovorková

Nedělní program

Návštěvníci se v neděli od 14 hodin mohou těšit na vystoupení pěveckého sboru žáků z novocerekvické základní školy, kteří si připravili židovské písně v hebrejštině. Programem bude provázet starosta městyse Zdeněk Rajdlík a jeho kapela Trumpet Tune. Kromě něj pak bude mít projev už zmíněná předsedkyně místního sdružení Pro synagogu Libuše Hodíková a hlavní subdodavatel Tomáš Franta. Zejména děti pak potěší dřevěné modely synagog umístěné v horním patře památky.