„Na základě následné zprávy z tohoto průzkumu budou pokračovat práce na sanačním stavebním projektu,“ uvedla k dalšímu postupu při záchraně synagogy Daniela Orlando, předsedkyně spolku Tikkun, který v Pacově vznikl právě za účelem záchrany dlouhá desetiletí zanedbané a neudržované synagogy.

Ze zprávy, která vznikla po loňském komplexním stavebně technickém průzkumu synagogy, vyplývá, že je vlhkost zdiva jedním z hlavních problémů objektu. Právě nežádoucí vlhkost je třeba během nadcházející záchrany památky z první poloviny devatenáctého století bez větších průtahů řešit.

Tikkun před rokem odkoupil synagogu od soukromého vlastníka. Na konci roku 2019 byla pak synagoga prohlášena kulturní památkou.