A právě splnit jeden z těchto tří úkolů svým občanům a jeho integrovaných obcí umožňuje již počtrnácté město Pelhřimov.

U příležitosti Dne dřeva a stromů, který připadá na 20. října mají rodiče dětí, které se narodily a narodí od 1. října 2014 do 30. září 2015 možnost zasadit vlastní strom. Zájemci se mohou hlásit do 9. října.

Výsadba stromků se uskuteční v pondělí 19. října od 15 hodin. „Místo výsadby včas upřesníme. Aktuálně probíhá výběr ze dvou míst. Stromky budeme sázet buď v Hodějovické ulici, nebo je ve hře i obnova třešňové aleje podél cesty od silnice na Vlásenici směrem k Dubovicím," prozradil místa, která jsou zatím v jednání, Josef Slavětínský, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov.

Zatím třiadvacet přihlášených rodin bude sázet buď třešně, nebo habry. Který stromek ale nakonec město vybere, bude záležet na místě, kde se budou stromky sázet. Náklady na výsadbu i zakoupení stromů uhradí Město Pelhřimov. Stromy, které byly vysazeny v rámci Dne dřeva a stromů zkrášlují jak samotné město Pelhřimov, tak i jeho blízké okolí.

„Tyto stromy rostou například v okolí Moučky, alej je také na cestě k Peklu a Hodějovicím, hráze Lejšovek, za hřbitovem, další se nachází na obchvatu za Agrostrojem, U Rendlíku, dvě aleje zkrášlují také Polní Dvůr, za vodojemem ke Skrýšovu," vyjmenoval Slavětínský. Dodal také, že za třináct let rodiče ve spolupráci s městem Pelhřimov vysázeli přibližně 650 stromečků.

Josef Slavětínský z odboru životního prostředí hodnotí projekt Stromy pro potomky jednoznačně kladně: „Každá vysazená dřevina, a to keř nebo strom, plní po několik generací mnoho biologických, technických i estetických funkcí. Tyto funkce jsou pro život obyvatelstva velmi důležité a nedají se ničím nahradit. Aleje jsou cennou součástí krajiny. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk," popsal přínos projektu.

Rodiny budou sledovat, jak stromky rostou. „Pokud si někdo z rodiny všimne, že strom uschnul nebo byl zničen vandalem, nahlásí to na Odboru životního prostředí nebo Technických službách města Pelhřimov," ukončil Slavětínský.