Od roku 2015 platili Humpolečtí za odpad 600 korun za rok, letos se však tato částka vyhoupla na 780 korun. Navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu, a to o 15 korun pro každého obyvatele města a jeho místních částí za měsíc, schválilo po čtyřech letech humpolecké zastupitelstvo. „Na zastupitelstvu jsem navrhoval pouze menší zvýšení ceny za odpad, a to na 660 korun a případně další roky zase třeba o takovou částku. Nicméně většina se přiklonila k jednorázovému skokovému zdražení, které samozřejmě víc pokrývá náklady města na odpad,“ přemítal Květoslav Namyslo, jeden ze zastupitelů města.

Důvodem zmíněného zdražení jsou stále rostoucí náklady spojené právě se svozem a likvidací odpadu i s provozem kompostárny. I přes navýšení poplatku bude Humpolec ze svého rozpočtu doplácet na sběr a zpracování tříděného odpadu a provoz kompostárny.
Návrh nové vyhlášky předložili zastupitelům pracovníci Odboru místního hospodářství a Ekonomického odboru Městského úřadu Humpolec.

„Už v roce 2015 byly skutečné náklady za komunální odpad na jednoho poplatníka za rok spočítány na 650 korun. Pokud by se k tomu přičetly ještě náklady za provoz kompostárny, částka by činila zhruba 1200 korun. Zastupitelé tehdy rozhodli, že každý obyvatel města a jeho místních částí zaplatí 600 korun ročně. Zbytek byl hrazen z městského rozpočtu,“ vysvětlil na základě důvodové zprávy předložené zastupitelům města místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Dodal také, že zákonem o místních poplatcích je výše maximálního místního poplatku stanovená na částku tisíc korun na obyvatele za rok.

Poplatek za odpad na jeden rok se letos v Žirovnici navýšil o 36 korun. Tamní obyvatelé tak zaplatí celkem 622 korun, loni odevzdávali 586 korun.

V Kamenici nad Lipou zůstala cena za svoz komunálního odpadu na letošní rok stejná jako v uplynulém období, a to 650 korun. V budoucnu ale nejspíš nějaké změny nastanou. „V souladu s uvažovanou změnou v zákoně, že po roce 2024 by už skládkování do země bylo zpoplatněno mnohem víc než dnes, bychom ale cenu navýšili,“ řekl starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.