Zmíněné kontaktní pracoviště však bude úřad práce v prvním podlaží budovy kamenické radnice provozovat dál. „Pronájem nebytových prostor v budově radnice s kontaktním pracovištěm Pelhřimov k 31. prosinci ukončíme. Zároveň jsme ale záměr města pronajmout tyto nebytové prostory v prvním podlaží budovy radnice vyhlásili znovu,“ doplnil tajemník Městského úřadu v Kamenici nad Lipou Leoš Zhorný.

Pelhřimovské kontaktní pracoviště totiž nepotřebuje pro provozování svých služeb v Kamenici tak velké prostory, jaké momentálně využívá. „Potřebovali jsme pouze zmenšit prostory, ve kterých své pracoviště v Kamenici nad Lipou provozujeme. Pokračovat tam určitě budeme,“ potvrdil ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Josef Hejda.

Zmíněné kontaktní pracoviště je však z důvodu nemoci tamní pracovnice momentálně uzavřené. Po tomto přechodném období bude nejspíš během prvního čtvrtletí příštího roku pracoviště opět v provozu. „Upravovala se velikost pronajatého prostoru a tím pádem i cena, takže bylo na místě nájemní smlouvu narovnat podle nového občanského zákoníku. To jsou zásadní důvody, pro které nemůžeme udělat jenom dodatek v původní nájemní smlouvě, ale musíme udělat smlouvu novou,“ vysvětlil Leoš Zhorný.

Dodal také, že úřad práce snížil v kamenickém pracovišti v uplynulé době personální obsazení ze dvou na jednu pracovnici. „Tento stav, kdy máme v Kamenici jednu pracovnici, trvá už delší dobu. A město nám v rámci obecného snižování nákladů umožnilo v tomto směru určitou změnu,“ řekl Josef Hejda.

Podle jeho slov kontaktní pracoviště v Kamenici stále ještě své opodstatnění má. „Určitý záběr toto pracoviště má. V této chvíli zatím počet návštěv a kontaktů, které tam máme, odpovídá vytíženosti jednomu místu, které tam je obsazené,“ prozradil Hejda s tím, že podobné pracoviště sídlí také v Pacově, kde jsou zaměstnané tři pracovnice.
Po celém Kraji Vysočina se nachází celkem 26 kontaktních pracovišť.