Program začne ve 13 hodin, kdy by měl na valné hromadě promluvit vysočinský hejtman Jiří Běhounek. Po něm by se měli dostat ke slovu členové představenstva svazu, v jehož čele stojí jako prezident Jaroslav Hanák. Pořadatelé předem v pozvánce zdůraznili, že mezi účastníky valné hromady bude například generální ředitel ČEZu a viceprezident SP ČR Daniel Beneš.

Svaz průmyslu a dopravy svolává valné hromady dvakrát do roka, a to vždy na jaře a pak na podzim. Valné hromady se konají na různých místech České republiky pod patronací některého z členů. „Letošní zasedání se koná právě v areálu papírny v Červené Řečici,“ doplnil za pořadatele Václav Makovec.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. SP ČR sdružuje zaměstnavatele i podnikatele.

Závěry listopadové valné hromady svazu by měly být známy v odpoledních hodinách.