Jejím autorem byl na začátku 20. století sochař Zdeněk Vondráček z Hořic. „Kromě rekonstrukce na ní budou doplněny chybějící prvky, které časem zmizely.

Oprava vyjde na 250 tisíc korun," nechal se slyšet starosta Pacova Lukáš Vlček s tím, že polovinu uhradí město a zbylých padesát procent tvoří dotace z Ministerstva kultury, z programu Regenerace městských památkových zón.