Ve městě se uskutečnila už pátá Svatohubertská troubená mše, kterou zde spolu s dalšími partnery organizuje Družina mladých myslivců při SPŠ a SOU Pelhřimov, jež má právě v Kamenici nad Lipou své odloučené pracoviště.

Program začal i letos na nádvoří kamenického zámku, kde k účastníkům slavnosti promluvil ředitel zmíněné školy Pavel Hlaváček starší a poté zahráli trubači Pražského tria. „Poté se slavnostní průvod vydal přes náměstí ke kostelu Všech svatých. Po cestě průvod doprovázeli trubači ZUŠ Kamenice nad Lipou a trubači Vojtěch Vacek a Eliška Skuhrová,“ přiblížil program Pavel Hlaváček mladší.

Legendu a život svatého Huberta představil široké veřejnosti už přímo v kostele Všech svatých rytíř Řádu svatého Huberta Jaromír Strouhal, mši pak celebroval kamenický farář Václav Šika a ani v kostele nemohli chybět trubači Pražského tria.