Na interaktivní přednášce, kterou vedl Jiří Skalička z Jaderné elektrárny Temelín, například zaznělo, že 1,3 miliardy lidí dosud nemá přístup k elektřině a že 80 procent veškeré vyrobené energie spotřebuje pouhá jedna pětina lidstva. „Jiří Skalička představil známé zdroje energie, jejich přednosti, nedostatky a způsoby využití, technická řešení výroby energie i možnosti úspor elektřiny,“ uvedla za organizátory humpoleckých besed o energii a energetice Martina Drábková.

Součástí besed byly také zajímavé pokusy. Na jednom z nich mohli posluchači pochopit rozdíl mezi elektrickou energií z neobnovitelných zdrojů a energií ze zdrojů obnovitelných.

V Humpolci se první besedy zúčastnili studenti oboru Informační technologie, druhé besedy pak studenti oboru Cestovní ruch. V obou případech šlo o šestnáctileté a sedmnáctileté studenty ze třetích ročníků.