V závěru loňského roku dostali od agentury Hodina H příležitost čtyři studenti konfrontovat své názory v oboru ochrany životního prostředí a tolerance k jiným kulturám a menšinovým skupinám a vyjeli na zkušenou do španělského Alicante, kde účastí na několika workshopech sdíleli své české zkušenosti se svými studentskými protějšky ze Španělska, Itálie, Islandu a Maďarska v otázkách recyklace odpadových materiálů a individuálních přístupů k ochraně životního prostředí.

Součástí setkání byla rovněž prezentace všech zúčastněných zemí z úst jednotlivých zástupců.

V těsném závěsu následoval výjezd další studentské skupiny do stejného španělského sídla, tentokrát s cílem ujasnit si vzájemnou komunikací své zkušenosti se svými evropskými vrstevníky v oblasti soužití menšinových skupin a kultur s většinovou společností. Právě tento neformální přístup k výměně informací mezi všemi zúčastněnými přispěl k získání bohatých zkušeností, které mohou být využity v konkrétním prostředí daných zemí k lepší integraci menšinových skupin do většinové společnosti.

To v estonském městečku Rouge o pár týdnů později hovořili v rámci diskusních skupin jednotliví účastníci o médiích a jejich důvěryhodnosti ve svých domovských zemích. „Každá národní skupina připravila prezentaci o stereotypech, o médiích a jejich důvěryhodnosti," poznamenala Eva Havlíčková z Hodiny H.

Závěrečný měsíc roku potom patřil výjezdu studentů z Vysočiny do jihoitalské Neapole, kde se živě diskutovalo o mentalitě a způsobu života národů, jejichž zástupci se setkání zúčastnili.

Takovéto projekty bezesporu přispívají k lepší komunikaci a porozumění mezi evropskými národy a mladí lidé zapojení do takovýchto projektů mohou po návratu z těchto „misí" sdílet nabyté zkušenosti se svými spolužáky, a šířit tak myšlenky společného evropského domu, což je zajisté hlavním posláním volnočasové agentury Hodina H.

Ivo Průša