Akce se zúčastnili studenti z pelhřimovské obchodní akademie, ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště (SPŠ a SOU) Pelhřimov a také studenti z Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci. „Možnosti studia v zahraničí jsou dnes opravdu široké a záleží pouze na zájmu studentů. Například Kraj Vysočina nabízí středoškolákům stipendium na částečné pokrytí nákladů spojených s ročním studijním pobytem v partnerských regionech kraje,“ řekla Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu.

Hodina H za pomoci zahraničních dobrovolníků z Francie, Španělska a Německa přiblížila programy pro mládež Erasmus+ a Evropskou dobrovolnou službu. Studenti se také seznámili s nabídkou mezinárodních aktivit, stipendijních programů a soutěže, které nabízejí Kraj Vysočina a Evropský region Dunaj - Vltava.

Odezva od studentů, kteří se se zájmem zapojovali do diskuse, byla velmi pozitivní. Někteří byli překvapeni, kolik možností se jim nabízí, a podle jejich slov o některých dosud ani neslyšeli.

Po tří až pětičlenných skupinkách studenti také diskutovali u jednotlivých stolků. „Jsem nadšená, tato forma předání informací studentům je mnohem lepší než velké prezentace pro mnoho osob,“ líčila s nadšením studentka Jana Hodačová z pelhřimovské obchodní akademie.

Veletrh mezinárodních příležitostí si pochvalovali i studenti Tomáš Bártů, Daniel a Jakub Rys ze SPŠ a SOU Pelhřimov, kteří jsou zároveň členy studentského parlamentu. „V rámci školních parlamentů jsme řešili, že my studenti nemáme dostatek informací o mezinárodních příležitostech, nedostanou se k nám. A tak jsme rádi, že byla tato akce uspořádána. Informace dnes určitě předáme dále našim spolužákům,“ shodli se a přislíbili studenti.

Neméně aktivně se do tohoto projektu zapojila i ředitelka humpoleckého gymnázia Hana Havelková se svými studenty. „Dnes se mnou do Pelhřimova přijelo jen 18 studentů, kteří jsou aktivně zapojeni do školního parlamentu. Veletrh mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol pro ně byl velice přínosný a věřím, že zvýší jejich motivaci ke studiu cizích jazyků, nebo zapojení se do evropských vzdělávacích projektů. Takovýto typ akce bychom uvítali i přímo na našem gymnáziu,“ komentovala akci Havelková.